پیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشده

شرایط احراز رتبه‌های ۱ تا ۵ استحقاقی رتبه بندی معلمان

شرایط احراز رتبه‌های ۱ تا ۵ استحقاقی (مقدماتی،پایه،ارشد،خبره و عالی) در نظام رتبه بندی معلمان را در ادامه بخوانید.

شرایط احراز رتبه‌های ۱ تا ۵ استحقاقی (مقدماتی،پایه،ارشد،خبره و عالی) در نظام رتبه بندی معلمان را در ادامه بخوانید.

به گزارش بازارکار، شرایط احراز رتبه‌های ۱ تا ۵ استحقاقی (مقدماتی،پایه،ارشد،خبره و عالی) در نظام رتبه بندی معلمان به قرار زیر است:

 رتبه ۱:
️دارای ۲ سال سابقه تجربی:
️تجربه مرتبط : —> ۲سال
️دوره ضمن خدمت: ۱۲۰ساعت
️حداقل میانگین ارزشیابی ۲سال منتهی به رتبه: ۷۵

حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۷۰

دانشجو معلمانی که در تاریخ ۱۳۹۹۰۷۰۱ استخدام قطعی شده اند، دو سال بعد استخدام قطعی یعنی در مهر ۱۴۰۱ مشمول رتبه ۱ می شوند.

و یا استخدام پیمانی هایی که در مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ مشغول به کار شده اند، در مهر۱۴۰۱ مشمول رتبه ۱ می باشند.

در کسب رتبه ۱، تجربه غیر مرتبط (تعجیل خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته، تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، دوره مهارت آموزی پیمانی ماده ۲۸ و سربازی و … تاثیر ندارد..

رتبه ۲:
دارای ۶ سال کامل سابقه تجربی:
تجربه مرتبط: —> ۶ سال
حداقل ۴سال توقف در رتبه ۱
دوره ضمن خدمت بین دو رتبه ۱۸۰ساعت
حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۸۰

حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۷۵
مثال: دانشجو معلمانی که در تاریخ ۹۶/۰۷/۰۱ استخدام قطعی شده اند،دو سال بعد از این تاریخ یعنی ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ مشمول رتبه ۱ شده و بعد از چهار سال توقف در رتبه ۱ یعنی در مهر ۱۴۰۲ مشمول رتبه ۲ خواهند شد.

مثال: و یا استخدام پیمانی هایی که در مورخه ۱۳۹۶/۷/۱ مشغول به کار شده اند، دو سال بعد یعنی ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ مشمول رتبه ۱ شده و بعد از چهار سال توقف در رتبه ۱ یعنی در مهر ۱۴۰۲ مشمول رتبه ۲ خواهند شد.

مثال: و یا نیروهای خدمات و اداری که در مورخه ۱۳۹۶/۷/۱ تغییر رسته شده اند، و در رسته آموزشی و فرهنگی مشغول به کار شده اند، دو سال بعد، یعنی ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ مشمول رتبه ۱ شده و بعد از چهار سال توقف در رتبه ۱ یعنی در مهر ۱۴۰۲ مشمول رتبه ۲ خواهند شد.

در کسب رتبه ۲، تجربه غیر مرتبط (تعجیل خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته، تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، دوره مهارت آموزی پیمانی ماده ۲۸ و سربازی و … تاثیر ندارد..

و همچنین لازم به ذکر است همکارانی که به دلیل تعجیل در اخذ رتبه ها در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت کرده اند، تعجیل آنها ذخیره و با توجه به داشتن توقف لازم، برای رتبه ۳ و بعد از آن مورد استفاده خواهد شد.

رتبه ۳:
دارای ۱۲ سال سابقه تجربی:
تجربه مرتبط (یک دوم): —> ۶سال
تجربه غیر مرتبط: —> ۶سال
حداقل ۳سال توقف در رتبه ۲ یا پایه
دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۵۰ساعت
حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۸۵ حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۰
رتبه ۴:
دارای ۱۸سال سابقه تجربی:
تجربه مرتبط (یک دوم): —> ۹سال
تجربه غیر مرتبط: —> ۹سال
حداقل ۳سال توقف در رتبه ۳ یا ارشد
دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۲۰ساعت
حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۹۰ حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۵

رتبه ۵:
دارای ۲۴ سال سابقه تجربی:
تجربه مرتبط (یک دوم): —> ۱۲سال
تجربه غیر مرتبط: —> ۱۲سال
حداقل ۳سال توقف در رتبه ۴ یا خبره
دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۰۰ساعت
حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۹۰ حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۰
انواع تجربه:
تجربه مرتبط:
سابقه تدریس و(مدیریت ومعاونت) تمام وقت
تجرب غیرمرتبط:
تعجیل (خدمت در مناطق کمترتوسعه یافته)
سوابق خدمت غیررسمی (تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، سربازی، سنوات سایر ادارات ( که در حکم احتساب شده) و…)
از همکاران محترم حاضر در گروه انتظار می رود جهت اطلاع همکاران این پیام را در گروهای مدرسه انتشار دهند./سایت احکام

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا