آگهی استخدام

استخدام در شرکت‌ مهندسی‌ تاسیسات و انرژی‌ تامین‌

شرکت‌ مهندسی‌ تاسیسات و انرژی‌ تامین‌ در نظر دارد به‌ منظور تامین‌ نیروی‌ انسانی‌ مورد نیاز تاسیسات بیمارستان تامین‌ اجتماعی‌ زاهدان به‌ صورت قرارداد شرکتی‌ (تابع‌ مقررات قانون کار) از طریق‌ آزمون افراد واجد شرایط‌ به‌ شرح ذیل‌ را با آزمون کتبی‌ و مصاحبه‌ جذب نماید. لذا کلیه‌ متقاضیان واجد شرایط‌ به‌ شرح ذیل‌ می‌توانند طبق‌ مفاد شرایط‌ تعیین‌ شده این‌ آگهی‌ جهت‌ شغل‌ نیروی‌ تاسیسات مراکز ذکر شده به‌ درخواست‌ مدیریت‌ درمان استان سیستان و بلوچستان از مورخ 1401/02/25 لغایت‌ مورخ 1401/03/15 جهت‌ ثبت‌ نام به‌ سایت‌ شرکت‌ مهندسی‌ تاسیسات و انرژی‌ تامین‌ به‌ نشانی‌ سایت (شرکت مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین) مراجعه‌ نمایند.
ثبت نام تا 15 خرداد 1401 می باشد.
شرایط‌ عمومی‌ استخدام

1. تابعیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
2. دارا بودن حداقل‌ 25 سال تا 33 سال سن‌ برای‌ متقاضیان
تبصره: گذراندن دوره سربازی‌ تا 2 سال نیز موجب‌ افزایش‌ سنی‌ مذکور می‌ گردد.
3.نداشتن‌ سابقه‌ محکومیت‌ جزائی‌
4. دارا بودن پایان خدمت‌ زیر پرچم‌ و یا معافیت‌ دائم‌ (معافیت‌ خدمت‌ سربازی‌ به‌ استثنا معافیت‌ پزشکی‌ قابل‌ قبول می‌ باشد)
5.متقاضیان می‌ بایست‌ ساکن‌ و بومی‌ شهرستان محل‌ خدمت‌ باشند (متقاضیان مدرک تحصیلی‌ دبیرستان حتما از زاهدان باشد.) و یا متولد محل‌ خدمت‌ بوده و یک‌ مقطع‌ تحصیلی‌ در همان شهرستان مشغول به‌ تحصیل‌ بوده باشد .
6. همراه داشتن‌ کارت ملی‌ یا کارت شناسایی‌ معتبر (جهت‌ شناسایی‌ شرکت‌ کنندگان) در زمان آزمون الزامیست‌.

ردیف نام مرکز نیروهای مورد نیاز مدرک مرتبط تعداد نیروی لازم
1 بیمارستان تامین‌ اجتماعی‌ زاهدان استادکار برق فقط‌ فوق دیپلم‌ برق الکتروتکنیک‌ – برق صنعتی‌
برق قدرت (معدل بالای‌ 15)
1 نفر
2 استاد کار مکانیک‌ فقط‌ فوق دیپلم‌ تاسیسات – برودتی‌ – مکانیک‌
تاسیسات -تهویه‌ مطبوع (معدل بالای‌ 15)
2 نفر

صرفاً مدارک صادره از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی‌ مورد تأیید وزارت علوم و هنرستان های‌ مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش مورد قبول خواهد بود.
مدارک غیر از رشته‌ های‌ اعلامی‌ حذف و وجوه واریز شده مسترد نمیگردد.

شرایط‌ اختصاصی‌ استخدام
درکلیه موارد فوق و شرایط یکسان،اولویت با فردی است که سابقه بیمه پردازی بیشتری در کار تأسیساتی مرتبط با شغل مورد تقاضا داشته یا گواهی های مهارتی مرتبط بیشتری را ارائه نماید. لذا نیروی فنی میبایستی در خصوص هر کدام از سوابق کاری مرتبط، پرینت سوابق بیمه به انضمام رضایت نامه از عملکرد (صادره از محل کار قبلی) ارائه نماید.
جهت احراز بومی بودن ارائه شناسنامه صادره از شهرستان مورد تقاضا یا مدارک تحصیلی یا گواهی شغلی نشان دهنده اشتغال به کار یا تحصیل در همان شهرستان ضروری می باشد.
انجام مراحل بعدی؛شامل آزمون و …… در صورت تکمیل مدارک و شرایط عمومی امکان پذیر می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
مراجعه به سایت شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین به نشانی (سایت شرکت مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین) و تکمیل فرم ثبت نام و الصاق یک قطعه عکس جدید ( آپلود عکس و مدارک مورد نیازدر فرم ثبت نام سایت الزامی است )
2-واریز مبلغ 1/500/000 ریال (( یک میلیونو پانصد هزارریال )) به شماره حساب 910000050 به نام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین و یا شبا همین حساب به شماره
IR410130 1000 0000 0910 0000 50
در صورت نقص مدارک و عدم رعایت دستورالعمل امکان استرداد وجوه میسر نمی باشد
توضیحات و سایر شرایط

1- استخدام صرفا”به صورت قراردادشرکتی (نیروی فنی تاسیسات تابع مقررات قانون کار) و بدون تعهدات رابطه استخدامی می باشد.
2- وجه واریزی بابت ثبت نام تحت هیچ شرایطی عودت نخواهد شد.
3- در هر مرحله از آزمون و یا پس از بکارگیری چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.
4- مجموع نیروهای مورد نیاز 3 نفر برای مراکز تحت پوشش مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بوچستان اشاره شده در جدول شرایط اختصاصی می باشند و با توجه به تعداد محدود مورد نیاز داوطلبان با بیشترین امتیاز پذیرش خواهند شد.
5- -افراد پذیرش شده از طریق شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان معرفی خواهند شد. کلیه امور پرداخت (حقوق و مزایا) و امور مرتبط با نیروها بر عهده شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین خواهد بود.
6-برای افرادی که عنوان کارگر فنی پذیرفته خواهند شد بالا بودن مدرک افراد (بالاتر از دیپلم) از نظر حقوق و مزایا و سطح شغلی، حقی ایجاد نخواهد کرد و افراد ملزم به اجرای شرح وظایف مرتبط با کارگر فنی خواهند بود.
7- افراد می بایست توانائی لازم جهت امور اجرائی را از نظر جسمانی و غیره به تشخیص کمیته مربوطه داشته باشند.
کلیه افرادپذیرفته شده با هر مدرک تخصصی و تحت هر عنوان شغلی علاوه بر کار تخصصی خود موظف به ارائه کلیه خدمات مورد نیاز واحد تأسیسات (اعم از امور آب و فاضلاب، و سایر امور محوله به واحد تاسیسات حسب تشخیص مسئولین) بوده و در کلیه شیفتهای کاری تنظیمی مرکز موظف به اشتغال به کار عملی در واحد تأسیسات می باشند.

منابع آزمون
کتب در خصوص سرویس و نگهداری تاسیسات حرارتی و برودتی (عمومی  / برق خانگی و صنعتی (عمومی)/جوشکاری درجه یک و دو فنی حرفه ای
نکته:آزمون بصورت سئوالات تشریحیو تستیو مصاحبه حضوری برگزار می گردد.
مراحل ثبت نام و آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه
1برگزاری آزمون ساعت10صبح روزسه شنبهمورخ24/03/1401
2
بررسی نتایج آزمون و اعلام نتایج در تاریخ28/03/1401
3
انجام فرایند مصاحبه و……. از بین نفرات برتر که بالاترین نمره آزمون کتبی را دارا می باشند
4
محل برگزاری آزمون :در کارت آزمون درج خواهد شد.
نحوه گزینش، امتیاز نهایی و…

1.60درصد امتیاز از طریق آزمون کتبی
2
.40درصد امتیاز از طریق مصاحبه حضوری (حراست و آموزش 10 امتیاز،فنی مهندسی،مباحث فنی
و مهندسی
30امتیاز )
لازم به ذکر است که شرط و قبولی و دعوت به مصاحبه فنی آوردن نمره حداقل50%آزمون کتبی می باشد.
لازم به ذکر است در صورت ناقص بودن مدارک (بند ج) امکان برگزاری آزمون و انجام مراحل بعدی برای درخواست کنندهها فراهم نخواهد بود و داوطلبان می بایست با بررسی دقیق مدارک در خواستی نسبت به پیگیری مراحل بعدی اقدام نمایند .
در صورتی که مدارک تحصیلی داوطلبان بالاتر از حداقل مدارک عنوان شده باشد این موضوع تاثیری در گزینش و …… نداشته داوطلب میبایست در صورت قبولی در همان شغل مشغول به کار گردد و ارائه مدارک بالاتر مورد قبول نبوده و با سایرین در یک سطح قرار خواهند داشت و نباید خللی در انجام وظائف و ……. ایشان به وجود آورد .
شروع به کار افراد منتخب صرفا ً پس از تأیید هسته گزینش سازمان تأمین اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.
انجام به کار نیروها سه ماه به طور آزمایشی (با حقوق و مزایا) بوده و در صورت عدم رضایت از
عملکرد کارفرما نسبت به جایگزینی ایشان از افراد ذخیره آزمون انجام شده اقدام خواهد نمود.

با توجه به برگزاری آزمون توسط شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در قبال آزمون و برگزاری آن هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.


ثبت نام
دانلود دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین
تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام تا: 15 خرداد 1401
زمان برگزاری آزمون: 24 خرداد 1401
زمان اعلام نتایج آزمون: 28 خرداد 1401
جهت ثبت نام در آزمون کلیک نمایید
مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا