پیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشده

نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی خردادماه برگزار می شود

 نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی ایران نهم لغایت یازدهم خردادماه جاری برگزار می شود

نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در محورها و موضوعات مختلف نهم لغایت یازدهم خردادماه جاری برگزار می شود.
به گزارش بازارکار، موضوعات این همایش شامل؛ «تئوری ها و مدل های نوین یادگیری و توسعه منابع انسانی»، راهبردها و سیاست های کلان کشور در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی، تجربیات و چالش های یادگیری و توسعه منابع انسانی در سازمان ها، فناوری ها و ابزارهای نوین یادگیری و توسعه منابع انسانی، توسعه مدیران و رهبران(تجربیات،چالش ها و فرایندها و مدل ها) و موضوعات روز آموزش و توسعه منابع انسانی است که به صورت حضوری و مجازی در تهران برگزار می شود.

بر اساس این گزارش جزئیات نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی ایران در موضوعات و جزئیات مختلف بدین شرح است؛

محور اول؛ تئوری ها و مدل های نوین یادگیری و توسعه منابع انسانی

تئوری های یادگیری انسان و کاربرد آن در طراحی نظام های یادگیری و توسعه
پیشرفت های نوین علوم اعصاب و یادگیری
روانشناسی مثبت گرا و تاثیر و نقش آن در رویکردها و روش های نوین یادگیری و توسعه
مدل ها و استاندارد های نوین کیفیت و تعالی بخشی به آموزش و توسعه منابع انسانی
الگوهای تدوین برنامه های توسعه فردی (IDP)
کوچینگ و منتورینگ (Coaching & Mentoring) ابزارهای نوین توسعه و یادگیری
محور دوم:راهبردها و سیاست های کلان کشور در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی

ارزیابی سیاست های کلی نظام اداری در بخش آموزش و توسعه منابع انسانی
راهبردها و روندهای آینده آموزش و توسعه منابع انسانی در سطح سازمانی و ملی
ارزیابی اثربخشی سیاست ها و راهبردهای آموزش و توسعه منابع انسانی کشور
راهبردهای هم راستایی سیاست ها و راهبردهای آموزش و توسعه با اهداف و راهبردهای سازمانی
محورسوم:تجربیات و چالش های یادگیری و توسعه منابع انسانی در سازمان ها

تجربیات برتر سازمان ها در پیاده سازی رویکردهای نوین آموزش و توسعه منابع انسانی
تجربیات برتر شرکت های خارجی و سازمان های بین المللی در اجرای رویکردهای نوین یادگیری و توسعه
چالش ها و مسائل روز مبتلا به سازمان ها در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی
درس آموخته ها و یادگیری های سازمانی حاصل مواجهه با چالش ها و مسائل آموزش و توسعه
محور چهارم: فناوری ها و ابزارهای نوین یادگیری و توسعه منابع انسانی

یادگیری الکترونیکی و ابزارها و روش های نوین تولید محتوی اثربخش الکترونیکی
فناوری های نوین مدیریت و راهبری آموزش و توسعه منابع انسانی
گیمیفیکیشن و کاربرد آن در یادگیری و توسعه مدیران و کارکنان
یادگیری ماشین و هوش کسب و کار و کاربرد آن در یادگیری و توسعه
محور پنجم: توسعه مدیران و رهبران(تجربیات،چالش ها و فرایندها و مدل ها)

چالش ها و موانع توسعه مدیران و رهبران در محیط های کسب و کار، پروژه ها
آسیب شناسی کانون های ارزیابی و توسعه مدیران و ارائه راهکارهای بهبود
روش ها و ابزارهای روز سنجش شایستگی و توسعه مدیران با تاکید بر فناوری های دیجیتال
مدیریت و توسعه استعدادها در سازمان و روش ها و ابزارهای مرتبط
مدیریت هیبریدی منابع انسانی
محور ششم: موضوعات روز آموزش و توسعه منابع انسانی

عصر پسا کرونا و تغییرات در راهبردها و روش های آموزش و توسعه منابع انسانی

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا