پارک های علم و فناوریدسته‌بندی نشدهکرمانشاه

رییس پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه: تقویت ساختارهای فناورانه بخش خصوصی، اصلی ترین راهبرد توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری کرمانشاه

رییس پارک علم وفناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه گفت:تقویت ساختارهای فناورانه بخش خصوصی، اصلی ترین راهبرد توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری استان کرمانشاه است.

رییس پارک علم وفناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه گفت:تقویت ساختارهای فناورانه بخش خصوصی، اصلی ترین راهبرد توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری استان کرمانشاه است.
تقویت ساختارهای فناورانه بخش خصوصی، اصلی ترین راهبرد توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری کرمانشاه
به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، رییس پارک علم وفناوری کرمانشاه گفت:تقویت ساختارهای فناورانه بخش خصوصی، اصلی ترین راهبرد توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری استان کرمانشاه است.
دکتر سیامک آزادی با بیان این که توسعه منطقه ‎ای بر پایه اقتصاد دانایی محور، اساسی ترین ماموریت پارک علم و فناوری استان کرمانشاه است، افزود:در پی آن هستیم تا این پارک جهت شکل گیری زیست بوم توسعه یافته به منظور حمایت از کسب و کارهای فناورانه و دانش بنیان، کلیه ظرفیت‎های موجود را بکار گیرد.
وی ادامه داد‌: دستیابی به اهداف تعیین شده که مهمترین آن ملموس گشتن سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص استان و تاثیر نتایج آن بر درآمد سرانه استان می باشد، تنها با ماموریت ‎پذیری کلیه بازیگران اعم از بخشهای دولتی و خصوصی موثر امکان پذیر خواهد بود.
آزادی در ادامه تصریح کرد: توسعه اقتصاد دانش بنیان تنها از مسیر نقش آفرینی فعال بخش خصوصی می گذرد. به عبارتی این بخش خصوصی است که کار می آفریند، تولیدی دانش بنیان را رقم می زند و درآمد سرانه را ارتقاء می بخشد و در واقع ماموریت بازیگران دولتی زیست بوم در این مسیر، فراهم سازی محیطی پذیرنده برای ارتقاء مشارکت بخش خصوصی است.
وی افزود:بر همین اساس پارک علم وفناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه اصلی ترین راهبرد خود را حمایت از شکل گیری ساختارهای فناورانه بخش خصوصی تعیین نموده و اقدامات لازم برای شناسایی حوزه ‎های اولویت دار استان و در ادامه آن جذب و حمایت از شرکت‎های پیشرو جهت توسعه فناوری مرتبط را در دستور کار خود قرار داده است.
رییس پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه در ادامه یادآور شد :در حال حاضر 9 ساختار فناورانه با مشارکت بخش خصوصی ایجاد و در حال شکل گیری است و هدف تعیین شده تا پایان سال 1401 افزایش آن به 15 ساختار فناورانه می باشد.
وی در پایان تصریح کرد: در یک برنامه سه ساله حداقل 150 تیم استارت آپی در حوزه های مزیت‎ دار استان توسط بخش خصوصی ایجاد و توسعه یابد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا