آموزش و مهارتدسته‌بندی نشده

رونمایی از نقشه راه تحول دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور

نقشه راه تحول دانشگاه فنی و حرفه‌ای با رویکرد «تربیت سرمایه انسانی کسب و کارهای مهارت‌محور» تدوین و رونمایی شد.

نقشه راه تحول دانشگاه فنی و حرفه‌ای با رویکرد «تربیت سرمایه انسانی کسب و کارهای مهارت‌محور» تدوین و رونمایی شد.
به گزارش بازارکار به نقل از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، نقشه راه تحول دانشگاه فنی و حرفه‌ای با رویکرد «تربیت سرمایه انسانی کسب و کارهای مهارت‌محور» در ۱۸۷ صفحه تدوین و رونمایی شد.
«عناصر نقشه راه تحولی دانشگاه فنی و حرفه‌ای»، «اهداف اصلی به تفکیک ذی‌نفعان کلیدی»، «حوزه کلیدی کیفیت و ارتباط»، «حوزه کلیدی دسترسی و فراگیری»، «حوزه کلیدی تأمین مالی»، «حوزه کلیدی حکمرانی و مدیریت»، «اقدامات اجرایی به تفکیک بخش دانشگاهی»، «پایش و ارزیابی» و ««برنامه‌های تحولی دانشگاه فنی وحرفه‌ای در یک نگاه کلی» از محوری‌ترین موضوعاتی است که به‌طور مبسوط و تحلیلی در این مجموعه به آن‌ها پرداخته شده است.
دو پیوست جامع شامل «فرایند تدوین نقشه راه تحول در دانشگاه فنی و حرفه‌ای» و «تطبیق اقدامات اجرایی نقشه راه تحول در دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اسناد بالادستی» پایان‌بخش نقشه راه تحول دانشگاه فنی و حرفه‌ای است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا