پیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشده

برای تامین نظر شورای نگهبان؛ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موارد اصلاحی شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موارد اصلاحی شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند.

به گزارش بازارکار، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت و برای تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان با موارد اصلاحی این شورا موافقت کردند.

شورای نگهبان، «اطلاق حکم الزام به پرداخت سهم کارفرما نسبت به افراد ناتوان مالی تحت پوشش نهادهای حمایتی» در این مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع شناخته بود.

با تصویب مجلس و به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، مصوبه مجلس با افزودن یک تبصره به ماده واحده این طرح به شرح زیر شکل اصلاح شد:

افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵ متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند و در ساخت و سازهای شهری به میزان مازاد بر ۵۵ متر مربع تا ۱۰۰ متر مربع برای هر متر مربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته، معادل ۲ درصد و مازاد بر ۱۰۰ متر مربع همانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال) مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی می‌باشند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا