پیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشدهشرکتهای دانش بنیانگزارشمنابع علمی

نگاهی به دستاوردهای اقتصاد دانش‌بنیانی

بیش از چهار دهه از رویداد تاریخی و مهم انقلاب اسلامی گذشت و همه این سال‌ها با وجود کارشکنی‌های جهانی علیه ایران دستاوردهای قابل قبولی به ویژه در عرصه اقتصاد دانش بنیان ثبت شد.