اصفهان- سردبیر

تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی واحدصنعتی اصفهان و انجمن مدیران صنایع اصفهان امضا شد.

تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی واحدصنعتی اصفهان و انجمن مدیران صنایع اصفهان به منظور توسعه کمی و کیفی همکاری های فی مابین در زمینه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی همچنین توانمندسازی نیروی انسانی متخصص، اشتغال زایی، بسط و توسعه کارآفرینی در سطح استان، بین این دو نهاد امضاء شد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا