آموزش عالیاجتماعیپیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشده

جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) برگزار کرد؛ مشاغل خانگی زنان در مناطق روستایی و عشایری (چالش‌ها و راهکارها)

دهمین نشست از سلسله‌نشست‌های علمی-تخصصی دوشنبه‌های مشاغل خانگی، با عنوان مشاغل خانگی زنان در مناطق روستایی و عشایری (چالش‌ها و راهکارها)، روز دوشنبه ۱۵ اسفندماه از ساعت ۱۱ الی ۱۲ و با سخنرانی مهری مداحی کیوی، مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستا