آموزش عالیپیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشدهشرکتهای دانش بنیانصندوق های خطرپذیر

قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد: تسهیل اشتغال دانشجویان با حمایت‌های صندوق پژوهش و فناوری

قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ در زمینه طرح‌های فناورانه و دانش بنیان سرمایه گذاری می‌شود، گفت: تعداد مراکز رشد و سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی از زمان تأسیس معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری رشد ۵۰ درصد داشته است.