پیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشدهشتاب دهنده هانواحی و شهرک های صنعتی

دومین رویداد ملی ملاصدرا برگزار می شود

دومین رویداد ملی ملاصدرا با محوریت نوآوری باز برای حل مسائل صنعت و تجاری سازی در این بخش برگزار می شود