آموزش عالیپیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشدهگزارش روز بازارکار

تکلیف استادان رشته‌های کم متقاضی چه می شود؟

وزیر عتف گفت: رشته‌های تازه ای که قرار است برای آن‌ها مجوز صادر شود باید از نظر اشتغال مورد نیاز جامعه باشند و اگر پیوست اشتغال برای رشته‌ای وجود نداشته باشد تصویب نمی شود.

 

محمدعلی زلفی گفت: برای توسعه رشته‌های جدید حتماً پیوست اشتغال رشته‌ها مدنظر قرارگرفته می‌شود یعنی باید مطمئن شویم رشته‌های تازه که قرار است برای آن‌ها مجوز صادر شود از نظراشتغال مورد نیاز جامعه باشند و اگر پیوست اشتغال برای رشته‌ای وجود نداشته باشد تصویب نمی شود.

وی درباره رشته‌هایی که در حال حاضر دایر هستند افزود: رشته‌ها را ارزیابی خواهیم کرد و رشته‌هایی که متقاضی نداشته باشد و شغل مناسبی ندارد، روزآمد می‌کنیم.

وزیر علوم در مورد وضعیت استادان رشته‌های کم متقاضی که استخدام شده‌اند بیان کرد: این استادان باید برای حضور در دانشگاه برنامه داشته باشند پس حذف شدن یک رشته، هزینه‌هایی دارد. اما سعی می‌کنیم از ظرفیت استادان در رشته‌هایی که شغل مناسبی برای آن‌ها وجود ندارد در رشته‌های بین رشته‌ای با موضوعات جدید و شغل دار استفاده کنیم.

زلفی گل گفت: در تلاش هستیم که موضوعات فرادانشکده‌ای را مدنظر قرار دهیم، موضوعات فردانشکده ای یعنی رشته‌هایی که بین رشته‌ای هستند و چند استاد از دانشکده‌ها و گروه‌های مختلف می‌توانند در آن حضور داشته باشند و موثر عمل کنند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا