اجتماعیپیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشده

بیمه قالیبافان، همچنان بر مدار سابق

اظهارات مسئولان مختلف حاکی از این است که تا پایان سال قبل از حدود دو میلیون نفر قالیباف در کشور فقط حدود ۲۴۰ هزار نفر، یعنی ۱۲ درصد افراد، بیمه هستند و بر اساس اظهارات روز گذشته رئیس مرکز ملی فرش از سال ۱۴۰۰ تا به امروز فقط حدود ۲۴۰۰ قالیباف بیمه شده‌اند.