هرمزگانهرمزگان- سردبیر

صادرات میگوی کنارک به هرمزگان و گلستان

مراکز تکثیر میگو به عنوان اولین گام در صنعت پرورش و تولید میگو بوده و یک بنگاه اقتصادی مهم و حساس آبزی پروری در این صنعت به شمار می روند.

به گزارش بازار کار  گل محمد عشقی، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کنارک در گفت وگو با عصرهامون بیان کرد: این شهرستان دارای ظرفیت های متنوع آبزی پروری از قبیل مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگو می باشد.

وی افزود: مجتمع پرورش میگو کشت و صنعت مکران مجموعه ای ۷۰۰ هکتاری واقع در روستای گوردیم شهرستان کنارک می باشد؛ این مجموعه در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل مکران در حال اجرا است و به طور مستمر در حال تکمیل فازهای متعدد کاری می باشد که قسمتی از این طرح عظیم زنجیره کامل تکثیر و پرورش میگو شامل یک واحد مرکز تکثیر، چهار فاز مزارع پرورشی با سطح زیر کشت ۵۰۰ هکتار به انضمام واحدهای نوزادگاهی (نرسری)، کارخانه خوراک و کارخانه بسته بندی میگو می باشد.
وی ادامه داد: سایت پرورش میگو کشت و صنعت مکران دارای ۲۲ مزرعه ۲۳ هکتاری پرورش میگو است، هر مزرعه دارای ۱۵ استخر است که یک استخر ترسیب و مابقی استخرهای پرورشی هستند، در این طرح روش های نوین پرورش میگو در دنیا شامل استخرهای ترسیب و ذخیره آب، تخلیه مرکزی، هواده وجود دارد و سالم سازی پساب خروجی مزارع اجرایی می شود.
این مسئول اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ با توجه به آماده نبودن استخرهای پرورشی طرح پایلوت پرورش میگو در ۴۵ تانک نرسری با زیر کشت رفتن ۲ میلیون قطعه پست لارو صورت پذیرفت که در پایان دوره پرورش، میزان ۲۰ تن میگو برداشت گردید و در سال جاری نیز تا زمان آماده شدن نهایی استخرهای پرورشی، ذخیره سازی تانک های نرسری با ۲ میلیون قطعه پست لارو صورت پذیرفت و امید آن می رود که در صورت آماده سازی استخرهای پرورشی، قبل از پایان زمان مهلت ذخیره سازی به زیر کشت میگو بروند.
وی افزود: مراکز تکثیر میگو به عنوان اولین گام در صنعت پرورش و تولید میگو بوده و یک بنگاه اقتصادی مهم و حساس آبزی پروری در این صنعت می باشد که شهرستان کنارک دارای دو مرکز تکثیر با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ میلیون قطعه پست لارو می باشد که تحت نظارت مستقیم و مستمر کارشناسان اداره دامپزشکی این شهرستان بوده و مطابق برنامه ی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید میگو فعالیت دارند و مورد پایش و مراقبت عامل ویروسی بیماری های اخطار کردنی میگو همچونWSSV ،IHHNV ، TSV، YHV  و …  قرار دارند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کنارک عنوان کرد: میگوی مولد به عنوان نخستین و مهمترین بخش چرخه ی این صنعت جهت تامین بچه میگوی مورد نیاز استخرهای پرورشی نقش حیاتی دارد، میگوی مولد سالم ضامن تولید پست لارو (بچه میگو) با کیفیت و سالم در مراکز تکثیر میگو و در نتیجه افزایش میزان تولید در مزارع پرورش است.
عشقی گفت:  در سال گذشته، ۸۰ میلیون قطعه پست لارو در مراکز تکثیر شهرستان کنارک تولید شدکه میزان ۳۰ میلیون قطعه پست لارو و ۱۰ هزار قطعه مولد به مقاصد خارج استانی (استان های هرمزگان و گلستان) ارسال شده است.
مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا