پیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشدهکردستانکردستان- سردبیر

اشتغالزایی چهارهزار نفری با اجرای پروژه زنجیره فولاد در کردستان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: برای اجرای زنجیره فولاد در استان ۱۷ طرح تعریف شده که با اجرای آنها برای بیش از چهار هزار نفر اشتغالزایی خواهد شد.