آگهی استخدام

استخدام در شرکت رعد توان الکتریک (از پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین)

شرکت رعد توان الکتریک (از پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین)،در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود، در نظر داردبابرگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش، اقدام به جذب نیروی انسانی به صورت قرارداد موقت کارگری(حجمی)نماید؛ لذا از کلیه داوطلبان بومی استان قزوین که حایز شرایط زیر می باشند، دعوت به همکاری مینماید.
مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری 3 تیر 1401 می باشد.
شرایط عمومی
1- داشتن تابعيت نظام جمهوری اسلامی ايران
2 .اعتقاد به دين مبين اسالم يا يکی از اديان شناخته شده در قانون اساسی ايران
3 .انجام خدمت سربازی يا داشتن معافيت های قانونی دائم (غير پزشکی) تا تاريخ برگزاری آزمون
4 .عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات
5 .نداشتن سابقه محکوميت جزايی وکيفری
6 .داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانايی انجام وظايف محوله
7 .دارا بودن شرايط احراز شغل مورد نظر
8 .نداشتن تعهد خدمتی
9 .قبولی در آزمون فوق به منزله استخدام در شرکت توزيع نيروی برق استان قزوين نمی باشد.
10 .افرادی که دارای مدرک تحصيلی مرتبط يا غير مرتبط در مقاطع باالتر از کارشناسی تا تاريخ برگزاری آزمون هستند، مجاز به شرکت در آزمون رشته شغلی مندرج در جدول روبرو نمی باشند و در صورت کتمان موضوع، بدون داشتن حق هر گونه اعتراضی، قبولی آنان در هر مرحله از آزمون ملغی اعلام خواهد شد.
مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا