آموزش عالیدسته‌بندی نشده

دانشگاه تهران اعلام کرد؛ امروز آخرین مهلت حذف اضطراری دانشجویان امکان حذف سه درس

دانشجویان دانشگاه تهران تا پایان امروز نهم خرداد می توانند برای نیم سال تحصیلی دوم ۱۴۰۰ -۱۴۰۱ تا سه درس را حذف کنند.

به گزارش بازار کار، بر اساس تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی سال ۱۴-۱۴۰۱ دانشجویان دانشگاه تهران مهلت حذف اضطراری دانشجویان که از هفتم خرداد شروع شده بود امروز دوشنبه نهم این ماه پایان می یابد.
بر اساس بخشنامه تسهیلات آموزشی نیم سال دوم تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران می توانند تا ۳ درس را حذف کنند.
همچنین بازه ارزشیابی اساتید از ۱۶ تا ۲۵ خرداد ماه خواهد بود و امتحانات پایان ترم در دانشگاه تهران نیز از دوم تیر آغاز می شود و تا ۱۶ این ماه ادامه دارد.
معاونت آموزشی وزارت علوم در ترم جاری تسهیلاتی را برای دانشجویان در ترم جاری ابلاغ کرده است که طی آن دانشجویانی که نمی توانند به صورت حضوری در دانشگاه حاضر باشند آموزش خود را در شهر خودشان دنبال کنند و به عنوان مهمان پذیرش شوند.
دانشجویان دانشگاه تهران نیز در صورت ضرورت می توانستند در ترم جاری نسبت به حذف اضطراری برخی دروس اقدام یا دروس جدیدی را جایگزین آن کنند. حذف بدون احتساب در سنوات نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰، در صورتی که تعداد نیم سال‌های مرخصی بدون احتساب در سنوات در چهار نیم سال گذشته (از ۲-۹۸ الی ۱-۱۴۰۰) بیشتر از دو نیم سال نباشد از جمله این تسهیلات بود.
همچنین امکان مهمان شدن تک درس یا تمام نیمسال جاری در نزدیکترین دانشگاه به محل اقامت خانواده دانشجو، در صورت موافقت واحد محل تحصیل در دانشگاه تهران و موافقت دانشگاه مقصد و امکان برگزاری تک درس یا کلیه دروس نیمسال جاری دانشجویان پردیس‌های بین المللی ارس و کیش در واحدهای دانشگاه در شهر تهران از جمله تسهیلات آموزشی بود که دانشگاه تهران برای دانشجویانی که امکان آموزش حضوری در دانشگاه را نداشتند در نیم سال دوم تحصیلی اعلام کرد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا