پیشنهاد سردبیردسته‌بندی نشده

بر اساس گزارش مرکز آمار؛ بازار کار بهبود یافته است؟

نرخ بیکاری در سال گذشته برابر با ۹.۲ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ کاش ۰.۴ واحد درصدی را نشان می دهد.

نرخ بیکاری در سال گذشته برابر با ۹.۲ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ کاش ۰.۴ واحد درصدی را نشان می دهد. با این وجود کاهش ۰.۴ درصد نرخ مشارکت در این بازه زمانی موید این موضوع است که کاهش نرخ بیکاری را نمی تواند به عنوان بهبود شرایط بازار کار قلمداد کرد.

به گزارش بازارکار؛ بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۹.۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (١٣٩٩) ، ۰.۴ درصد کاهش یافته است.

در سال ١٤٠٠، به میزان ٤٠,٩ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٩) ٠.٤ درصد کاهش یافته است.

بنابراین هر چند نرخ بیکاری در سال گذشته کاهش یافته بود اما با توجه به کاهش نرخ مشارکت در این بازه زمانی، این موضوع را نمی تواند ناشی از بهبود بازار کار و افزایش اشتغال قلمداد کرد.

جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در سال ١٤٠٠، برابر با ٢٣ میلیون و ٤٤٧ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از ١٨٠هزار نفر افزایش یافته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٤٠٠، بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد بیش¬‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣.٨ درصد و کشاورزی با ۱۶.۳درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۷ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٤٠٠ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٩) تغییری نداشته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله در سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد که ۱۶.۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال ١٣٩٩، به میزان ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر دارای اشتغال ناقص در سال١٤٠٠ نشان می‌دهد که ۱۰.۲درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٧.٨ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، همچنین این نتایج گویای آنست که در سال ١٤٠٠جمعیت شاغل کشور بطور متوسط ٤٣,٥ ساعت در هفته کار کرده‌اند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا