آموزش های مهارتی و تخصصیدسته‌بندی نشده

کمبود 100 هزار نفری نیروی پرستاری

به گفته رئیس سازمان نظام پرستاری کمبود نیرو بیش از ۱٠٠ هزار نفر است و ما به شدت نیازمند پرستار هستیم.

به گفته رئیس سازمان نظام پرستاری کمبود نیرو بیش از ۱٠٠ هزار نفر است و ما به شدت نیازمند پرستار هستیم.
به گزارش راهبرد معاصر محمد میرزابیگی گفت: در ایام کرونا تعداد زیادی پرستار جذب کردیم ، قرار بود در اولویت استخدام در بخش های کرونایی قرار بگیرند. مجموعا پنج هزار پرستار مانند طرحی، شرکتی و غیره تعدیل شده اند و این موضوع بر خلاف فرمایشات رهبری است.
او گفت:کمبود نیرو بیش از ۱٠٠ هزار نفر است، ما به شدت نیازمند پرستار هستیم. مردم آسیب زیادی از کمبود نیرو می بینند.
رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: مجوز پرستاران و همکارانی که تعدیل شده جهت استخدام باید صادر شود و پرستاران کرونایی تعدیل شده باید بدون آزمون جذب شوند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا