اجتماعیدسته‌بندی نشدهشرکتهای دانش بنیانقم- سردبیر

کشاورزی دانش بنیان ضامن امنیت غذایی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم تصریح کرد: یکی از دغدغه ها در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های کشاورزی با هدف تأمین امنیت غذایی مباحث دانش بنیانی است بحثی که مقام معظم رهبری تاکید ویژه در حوزه کشاورزی داشتند لذا اگر قرار است افزایش بهره وری در بخش کشاورزی در منطقه ای همچون دستجرد داشته باشیم باید بپذیریم که با فرمول و تکنیک های قدیم نمی توانیم کشاورزی پایدار داشته باشیم بنابراین یکی از مؤلفه های مهم و اصلی ورود علم است.

مهندس محمد رضا حاجی رضا رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم :یکی از برنامه ها و ویژگی های دولت سیزدهم را مردمی بودن، عنوان کرد و گفت: ما به عنوان افرادی که در این نظام و انقلاب قبول مسئولیت کردیم باید بتوانیم تعامل مثبت و سازنده ای با مردم داشته باشیم و در راستای جهاد تبیین تا حد امکان درخواست های مردم را بشنویم و پاسخگو باشیم و سعی ما این باشد که بخشی از دغدغه های مردم در راستای کار و فعالیت در حوزه کشاورزی را برطرف کنیم.
حاجی رضا با بیان این که شهر دستجرد و بخش خلجستان را به عنوان محور کار، تولید و فعالیت در بخش کشاورزی می شناسیم، اظهار کرد: مؤلفه امنیت غذایی از حوزه های بسیار مهمی است که مجموعه وزارت جهادکشاورزی در این راستای وظیفه سنگینی به عهده دارد که هم می تواند پاشنه آشیل باشد و موانعی را در راستای توسعه کشور ایجاد کند و هم می تواند نقطه قوت باشد لذا در حال حاضر سیاست گذارانی که درحال فعالیت هستند یکی از مولفه های مهمی که می توانند تاثیرگذار باشند در کنار مسائل نظامی و سیاسی بحث منابع غذایی است.
وی تأکید کرد: برای آحاد جامعه ی هشتاد و پنج میلیون نفری که نیازی بالغ بر صد و سی میلیون تن مواد غذایی دارد باید تأمین شود و در این صورت نظام و انقلاب و مردم می توانند در آسایش زندگی کنند و اگر این مؤلفه تحت خطر باشد قطع به یقین مشکلات ما حاد خواهد بود.
حاجی رضا ادامه داد: در سنوات اخیر به خوبی می بینیم در حوزه گندم هر زمان اراده و کار کردیم به خودکفایی رسیدیم و دغدغه نداشتیم در حوزه نهاده های دامی در شهر دستجرد و استان قم به عنوان استان دام خیز و در سراسر کشور دغدغه هایی در حوزه تأمین نهاد های دامی داشتیم که اگر تفکری حاکم بود که می توانست این مسائل را حل کند این مشکلات وجود نداشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، تصریح کرد: در راستای رسیدن به هدف تأمین امنیت غذایی همه وظیفه مند هستیم و بخش کوچکی از این کار در مجموعه کشاورزی استان قم شکل می گیرد به عنوان یک منطقه خاص در حوزه دام و طیور فعالیت شاخصی در حوزه کشاورزی استان شکل گرفته و ما با افتخار می گوییم حدود 800 هزار تن تولید محصولات دام و طیور و محصولات کشاورزی استان است و برای این که این روند ادامه داشته باشد و بتوانیم این مسیر را به خوبی طی کنیم قطعا زیرساخت هایی نیاز است و مشکلانی داریم که باید حل شود.
وی افزود: با توجه به اینکه اقلیم منطقه دستجرد کوهستانی است و ما آن را به عنوان بخش باغبانی می شناسیم بر اساس برنامه و آمایش و پیش بینی هایی که حداقل سی تا چهل سال آینده مجموعه استان را در نظر دارد درحوزه اقلیمی و منابع آب و خاک و بارندگی به خصوص امسال به مفهوم واقعی در حوزه بارندگی دچار مشکل هستیم چند اقدام ویژه باید شکل بگیرد.
حاجی رضا با بیان این که مهم ترین مؤلفه و موتور محرک شهر دستجرد باغات است، ابراز کرد: اعتقاد داریم در راستای تولید و بهره وری باید نگاه خاص به دو مؤلفه آب و خاک در این بخش بشود لذا در راستای حفاظت از منابع آبی باید اقدامات زیر ساختی شکل بگیرد و اصلاح، مرمت و بازسازی قنوات شهر دستجرد و مناطق اطراف در اولویت کار جهاد کشاورزی است با این هدف که بتوانیم از این ظرفیت منابع آبی به خوبی استفاده کنیم همچنین برنامه هایی را در حوزه انتقال آب عملیاتی خواهیم کرد.
وی با اشاره به این که در راستای حفاظت از ظرفیت باغات دستجرد در بحث اصلاح سرشاخه کاری و اصلاح ساختار باغات شاهد ضعف هستیم، اضافه کرد: باغات قدیمی است و منابع آبی برای حدود 50 سال پیش احداث شده که منابع خوبی بوده اما ارقامی که کشت شده باید اصلاح شود به عنوان مثال ساختار باغات گردو را به سمت و سویی ببریم که با استفاده از همان منابع آبی عملکرد بیشتری داشته باشند و ارزش مالی تولید افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یکی دیگر از ظرفیت های شهر دستجرد و بخش خلجستان را توسعه گلخانه ها، عنوان کرد و گفت: اگر قرار باشد به مفهوم واقعی از منابع آب و خاک در این بخش بهینه استفاده شود و ارزش افزوده برای مردم و کشور و در راستای امنیت غذایی داشته باشد یک از حوزه ها توسعه گلخانه ها است لذا ما آمادگی همکاری در بحث مطالعه، زیر ساخت و ارائه تسهیلات به افرادی که توانایی سرمایه گذاری دارند را اعلام می کنیم.
وی با تأکید بر این که شهر دستجرد و بخش خلجستان استعداد توسعه گلخانه ها را با هدف ایجاد اشتغال مولد و پایدار دارد، یادآور شد: بخش خلجستان استعداد خاص و ویژه ای در راستای تولید گیاهان دارویی دارد البته فقط بحث تولید نیست بلکه آمادگی داریم زنجیره تولید، فرآوری و برند سازی را در راستای استفاده بهینه از منابع آبی انجام دهیم.
حاجی رضا با اشاره به این که در کنار این اولویت های کشاورزی ظرفیت های دام و طیور این منطقه نیز قابل توجه است، تصریح کرد: یکی از دغدغه ها در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های کشاورزی با هدف تأمین امنیت غذایی مباحث دانش بنیانی است بحثی که مقام معظم رهبری تاکید ویژه در حوزه کشاورزی داشتند لذا اگر قرار است افزایش بهره وری در بخش کشاورزی در منطقه ای همچون دستجرد داشته باشیم باید بپذیریم که با فرمول و تکنیک های قدیم نمی توانیم کشاورزی پایدار داشته باشیم بنابراین یکی از مولفه های مهم و اصلی ورود علم است.
وی بیان کرد: در خصوص کشت دیم حبوبات در این منطقه نباید نگاه گذشته را داشت باید کشت حبوبات ارزش افزوده داشته باشد لذا ورود علم، دانش، تکنولوژی منجر می شود از همین منابع آبی و خاکی ارزش افزوده بیشتری داشته باشیم.
حاجی رضا تأکید کرد: وظیفه مند هستیم در راستای افزایش علم و دانش بهره برداران در حوزه آموزش کارهای خاص انجام دهیم که برنامه ریزی ها انجام شده با این هدف که اطلاعات و دانش بهره برداران و کشاورزان افزایش پیدا کند و این امر به افزایش استفاده از این ظرفیت های خوب منطقه کمک کند.
وی ضمن تأکید بر این که در حوزه احداث گلخانه، توسعه کشت گیاهان دارویی، دام و طیور آمادگی ارائه تسهیلات به فعالین را داریم، گفت: در راستای مردمی سازی یارانه ها کار ویژه ای در حوزه دام و طیور و آبزی پروری در استان و کشور در حال شکل گیری است و حمایت خاص و ویژه ای در راستای تأمین اعتبار در حال انجام است.
حاجی رضا ادامه داد: افرادی که در حوزه دام و طیور در شهر دستجرد فعالیت می کنند می توانند به مراکز جهاد کشاورزی و یا بانک کشاورزی مراجعه کنند که اطلاعات شان در سامانه سیتا انتقال داده شود و بتوانند تا ظرف مشخص شده ازتسهیلات استفاده کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: زمین و آب به عنوان مهم ترین مولفه های بخش کشاورزی، سرمایه نسل های آینده است که به صورت امانت دست ما است و قبل از آن گذشتگان در این زمین کار کردند و امرار معاش داشتند لذا وظیفه داریم از این منابع حفاظت کنیم.
وی با بیان این که مشکلات ناشی از تغییر الگو و کاربری زمین که در مناطق مختلف استان و کشور متوجه نسل بعدی است، تصریح کرد: شمال کشور در اراضی برنج کاری ساخت و ساز می کنند و افزایش قیمت برنج هم ناشی از همین تغییر کاربری ها است زمانی که در استان های با شرایط اقلیم سازگار با کاشت برنج شالیزارها تبدیل به ویلا می شود امکان تولید کاهش پیدا می کند و در آینده در حوزه تولید برنج ایرانی به مشکل می خوریم بنابراین باید از سرمایه های خاص هر منطقه حفاظت کنیم.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا