اردبیلاردبیل- سردبیر

هر گونه فعالیت در امور کاریابی بدون اخذ مجوز ممنوع است

سرپرست مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل هرگونه فعالیت در امور کاریابی به صورت مجازی و حقیقی بدون اخذ مجوز از این وزارتخانه را ممنوع اعلام کرد.

نادعلی یگانزاده در بازدید از مراکز کاریابی غیر دولتی شهرستان اردبیل گفت: تمامی دفاتر کاریابی ملزم به رعایت ساختارها، قوانین و آیین نامه های موجود در این حوزه می باشند.
وی هدف از ایجاد کاریابی را ارائه خدمات مناسب به جامعه هدف عنوان کرد و افزود: هر گونه فعالیت در امور کاریابی بدون مجوز قانونی ممنوع بوده نیازمند اخذ مجوز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است.
سرپرست مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال استان اردبیل تصرح کرد: مشاوره شغلی نه تنها در زمان کاریابی بلکه در افزایش بهره‌وری و تثبیت نیروی کار نیز به کمک کارفرمایان می آید و تخصصی شدن دفاتر کاریابی به تمرکز فعالیت کاریابی ها در یک حیطه شغلی خاص و شناخت دقیق تر از بازار کار منجر می شود.
وی ادامه داد: افزایش اطلاعات شغلی، ارتباط مناسب با کارفرما و در عین حال کسب فرصتهای شغلی را برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابیها را به دنبال دارد و موجب می شود تا کارفرما نیز برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود به دفاتر کاریابی مراجعه کند و تمایل بیشتری به جذب نیرو از طریق موسسات مشاوره شغلی و کاریابی ها نشان بدهد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا