هرمزگان- سردبیر

پیشرفت و ارتقا دانش فنی وبهره بری بهینه در بخش پرورش آبزیان

آقای بازرگان رئیس اتحادیه آبزیان در جلسه تبادل نظر و هماهنگی های لازم در جهت پیشرفت و ارتقاء دانش فنی و بهره وری بهینه در بخش پرورش آبزیان


به گزارش بازار کار به نقل از آقای بازرگان رئیس اتحادیه آبزیان در جلسه تبادل نظر و هماهنگی های لازم در جهت پیشرفت و ارتقاء دانش فنی و بهره وری بهینه در بخش پرورش آبزیان خاطر نشان کرد  اتحادیه ها و تشکل های  بخش خصوصی دخالتی در فرایند تولید و ذخیره سازی لارو میگو از مراکز تکثیر تا مزرعه پرورش میگو ندارند. وقتی مجوزی برای ذخیره سازی لارو در مزارع پرورش میگو از سوی دستگاه های دولتی مانند دامپزشکی صادر میشود با این اتحادیه هماهنگی لازم صورت پذیرد تا  بتوانیم از این طریق ذخیره سازی مزارع را کنترل کنیم . امسال مراکز تکثیر موفق به تولید لارو باکیفیت و فراوانی شده اند برای فرو ش آن نابسامانی به وجود آمد به نحوی که برای خروج و ذخیره سازی آن در مزارع پرورش میگو دچار مشکلات آماری و افزایش تراکم  غیر استاندارد شدیم و این صدمه بزرگی برای صنعت پرورش میگو میباشد  پیش بینی مشود  حدود ۲ میلیارد لارو به خارج از استان ارسال شود متاسفانه عوامل بروز  بیماری لکه سفید در منطقه وجود دارد هدف ما  اعمال فشار به تولید کنندگان نمیباشد  بهترین شیوه خودکنترلی  تولید کنندگان از طریق آموزش و نظارت های سیستمی مانند سیستم نظاراتی یک پارچه دامپزشکی (GIS) که قادر به ردیابی  مبدا و مقصد لارو می باشد. هدف ما پیوستن اتحادیه به این سیستم نظارتی دامپزشکی است تا با کمک آن سازمان ، کنترل و نظارت بهتر و بیشتری اعمال گردد. هزینه تولید پودر ماهی به علت گران بودن  ریز ماهیان بالا میباشد و این تاثیر مستقیم در افزایش قیمت خوراک تولیدی آبزیان دارد . که در این خصوص دولت باید دخالت نماید زیرا عدم کنترل مفهوم تجارت آزاد و اقتصاد سالم  نیست .  باید برای این موضوع تصمیم گیری و نرخ گذاری انجام شود. در مناطق پرورش میگو کارگاه های تولید غذا  توسط خود پرورش دهندگان ایجاد شده و درخواست آنها تامین نهاده های مانند ارد میباشد لذا ضرورت دارد جهت ساماندهی این کارگاه های تولید غذا ابتدا آنها را شناسایی و سپس در خصوص تامین ارد آنها چاره اندیشی کنیم.

 

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا