مازندرانمازندران- سردبیر

بازگشت ۳ هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید در بابل

اردیبهشت امسال ۶۶ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی شهرستان بابل تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: با هدف اجرای ماده ۳ و تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ زمین‌های اراضی زراعی و باغی، اردیبهشت امسال ۶۶ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی مراکز جهاد کشاورزی این شهرستان قلع و قمع و ۳ هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.
محسن علی گل زاده با بیان اینکه رای صادره تغییر کاربری غیرمجاز نیز به نفع بخش کشاورزی شهرستان شهرستان بابل دو مورد به مساحت ۲۲۰ مترمربع بوده است افزود: همچنین تشکیل ۱۳ مورد کمیسیون تقویم زمین‌ها به مساحت ۲ هزار و ۹۶۵ مترمربع، یک مورد مجوز صدور کمیسیون تبصره ۴ ماده یک به مساحت ۲ هزار مترمربع و یک مورد شناسایی زمین‌های بایر به مساحت ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع در این مدت انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: هرگونه تغییرکاربری و تفکیک زمین‌های کشاورزی، ساخت و ساز، دیوارکشی در مزارع و باغ‌ها بدون دریافت مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع و علاوه بر قلع و قمع بنا‌های ساخته شده با متخلفان بر اساس قانون برخورد می‌شود.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا