ظرفیت ۱۲ هزار فرصت شغلی در فارس
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس خبر داد:

ظرفیت ۱۲ هزار فرصت شغلی در فارس

حضور پررنگ جهاددانشگاهی در مباحث علمی
رئیس جهاددانشگاهی فارس:

حضور پررنگ جهاددانشگاهی در مباحث علمی

نخستین رویداد مردمی اشتغال در فارس کلید خورد

نخستین رویداد مردمی اشتغال در فارس کلید خورد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: نخستین رویداد مردمی اشتغال در سطح این استان با هدف تامین نیروی کار مورد نیاز بازار کار و کارفرمایان آغاز شد.
شهرک سازی نخستین ناحیه تخصصی صنایع دستی کشور در شیراز
قبلی۲