مراجعه ماهانه حدود دو هزار جویای کار به کاریابی‌های کرمانشاه
رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های کرمانشاه

مراجعه ماهانه حدود دو هزار جویای کار به کاریابی‌های کرمانشاه

رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های کرمانشاه از مراجعه ماهانه حدود دو هزار جویای کار به کاریابی‌های کرمانشاه خبر داد و گفت: تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد این افراد دارای مهارت هستند.
مشاغل خانگی در کرمانشاه ۱۲۰۰ نفر را مشغول به کار کرد
مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه

مشاغل خانگی در کرمانشاه ۱۲۰۰ نفر را مشغول به کار کرد

فعالیت بیش از ۲۵ هزار نفر در حوزه صنایع دستی کرمانشاه
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه

فعالیت بیش از ۲۵ هزار نفر در حوزه صنایع دستی کرمانشاه

کاهش ۱.۷ درصدی نرخ بیکاری در کرمانشاه
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه

کاهش ۱.۷ درصدی نرخ بیکاری در کرمانشاه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: نرخ بیکاری استان کرمانشاه در پاییز امسال به میزان ۱.۷ درصد کاهش داشته است.
وزیر کار: کرمانشاه در کاهش نرخ بیکاری سرآمد کشور است
قبلی۲