توان‌افزایی روستایی درخراسان شمالی اجرا می‌شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی:

توان‌افزایی روستایی درخراسان شمالی اجرا می‌شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت: این طرح اولین طرح متمرکز بر توسعه پایدار روستایی، اشتغال و توسعه اقتصادی روستایی است.
فعالیت ۲۶ هزار و ۵۵۰ بافنده فرش دستباف در خراسان شمالی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی

فعالیت ۲۶ هزار و ۵۵۰ بافنده فرش دستباف در خراسان شمالی

بازارچه دائمی صنایع دستی و مشاغل خانگی در بجنورد با حضور استاندار افتتاح شد

بازارچه دائمی صنایع دستی و مشاغل خانگی در بجنورد با حضور استاندار افتتاح شد

بازارچه دائمی صنایع دستی بجنورد با حضور استاندار خراسان شمالی و جمعی از مسولان، فعالان و هنرمندان صنایع دستی استان افتتاح شد. بازارچه دائمی صنایع دستی بجنورد با حضور استاندار خراسان شمالی و جمعی از مسولان، فعالان و هنرمندان صنایع دستی استان افتتاح شد.
ایجاد بیش از ۲۰۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان توسط کمیته امداد خراسان‌شمالی
قبلی۲