امسال ۳۴ واحد صنعتی غیر فعال در آذربایجان‌غربی احیاء شدند
 ایجاد ۱۴هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد آذربایجان غربی

 ایجاد ۱۴هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد آذربایجان غربی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی گفت: در حوزه اشتغال، طی سال گذشته ۱۴هزار فرصت شغلی با پرداخت تسهیلات ۱۸۰میلیارد تومان ایجاد شد.
اجرای آبیاری نوین؛ فرصتی برای کاهش سرعت تهدید بحران کم آبی
پرداخت۶۵۰میلیاردریال تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی آذربایجان غربی
معاون صنایع دستی آذربایجان غربی خبر داد؛

پرداخت۶۵۰میلیاردریال تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی آذربایجان غربی

صدور ۷۵۶ جواز تأسیس واحدهای تولیدی_ صنعتی در آذربایجان‌غربی
یک مسئول خبرداد

صدور ۷۵۶ جواز تأسیس واحدهای تولیدی_ صنعتی در آذربایجان‌غربی

قبلی۲