بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

بازارکار جهاد دانشگاهی

پیشنهاد سردبیر

مطالب بیشتر

ویژه ها

مطالب بیشتر
آموزش‌های جهاددانشگاهی «اشتغال محور» است
رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه:
آموزش‌های جهاددانشگاهی «اشتغال محور» است

رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه، آموزشی که اشتغال آفرین نباشد را ابتر دانست و گفت: در جهاددانشگاهی اکثر آموزش‌ها منجر به ایجاد شغل می‌شود. .

نشست هم‌اندیشی شبکه سازی فعالیت‌ها و توسعه همکاریهای سازمانی در کرمانشاه برگزار شد
با حضور روسای جهاددانشگاهی ۵ استان
نشست هم‌اندیشی شبکه سازی فعالیت‌ها و توسعه همکاریهای سازمانی در کرمانشاه برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی شبکه سازی فعالیت‌ها و همکاریهای بین واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی استانهای ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و همدان به میزبانی سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه برگزار شد.