بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

آگهی استخدام

مطالب بیشتر
کد خبر : ۱۵۲۶۱۶
کتاب «ژئوپلتیک کلانشهر تهران» (منابع، بازیگران و مناسبات قدرت) در انتشارات جهاد دانشگاهی استان قزوین منتشر شد.
شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۵

کتاب «ژئوپلتیک کلانشهر تهران» (منابع، بازیگران و مناسبات قدرت) تألیف دکتر آرش قربانی سپهر، محقق پسادکتری دانشگاه خوارزمی، تهران دکتر افشین متقی، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و پریسا قربانی سپهر، دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، در انتشارات جهاد دانشگاهی استان قزوین منتشر شد.
بنا بر آنچه در پیشگفتار کتاب آمده در تألیف این اثر، تلاش شده است تا جایی که ممکن است به آثار متداول در نزد اصحاب علم و محققان به ویژه در حوزه مورد بحث توجه شود و نویسندگان، ضمن ارج نهادن به تحقیقات گرانمایه‌ای که تا کنون به وسیله عالمان این رشته در محافل دانشگاهی کشورمان صورت گرفته، مطالعه کتاب «ژئوپلتیک کلانشهر تهران» که حرکت پیشگامانه‌ای برای معرفی رویکردهای جدید در مباحث ژئوپلیتیک شهری است را به تمامی علاقمندان به این مباحث، رشته‌هایی همچون جغرافیا، علوم اجتماعی، شهرسازی، ژئوپلیتیک، علوم سیاسی و سازمان‌هایی همچون وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری‌ها توصیه می‌کنند.
مطالب کتاب «ژئوپلتیک کلانشهر تهران» در پنج فصل مطرح شده که شامل فصل اول: مفاهیم، بنیادها و نظریه‌ها، فصل دوم: بازیگران ژئوپلیتیک کلانشهر تهران، فصل سوم: مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی کلانشهر تهران (منابع جغرافیایی قدرت)، فصل چهارم: اهداف بازیگران و ترسیم حلقه‌های ژئوپلیتیکی بازیگران کلانشهر تهران و فصل پنجم: جمع‌بندی مباحث کتاب است.
به گزارش ایسنا، کتاب «ژئوپلتیک کلانشهر تهران» (منابع، بازیگران و مناسبات قدرت) در ۴۷۳ صفحه به بهای ۳۴۴ هزار تومان در انتشارات جهاد دانشگاهی استان قزوین منتشر شده است و علاقه‌مندان جهت تهیه کتاب می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند.

ارسال نظرات

90 بازارکار

مطالب بیشتر

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر