بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

بازارکار جهاد دانشگاهی

پیشنهاد سردبیر

مطالب بیشتر

ویژه ها

مطالب بیشتر
خبر خوش؛ وضعیت استخدامی چهار هزار و ۲۹۲ نفر از ایثارگران ایلامی انجام شد
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام خبر داد:
خبر خوش؛ وضعیت استخدامی چهار هزار و ۲۹۲ نفر از ایثارگران ایلامی انجام شد

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام گفت : از ابتدای دولت سیزدهم تعداد چهار هزار و ۲۹۲ نفر ایثارگر مشمول برنامه ششم توسعه تبدیل وضعیت استخدامی شده‌اند.