بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

آموزشی و مهارتی

برگزاری رویداد «مدیریت موثر پروژه» ویژه جهادگران هنر
همزمان با رونمایی از فرآیندهای جدید هدف‌گذاری و ارزیابی عملکرد

برگزاری رویداد «مدیریت موثر پروژه» ویژه جهادگران هنر

رویداد آموزشی ضمن خدمت با عنوان «مدیریت موثر پروژه در سازمان: هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، پایش و ارزیابی» ویژه اعضای جهاد دانشگاهی هنر همزمان با رونمایی از فرآیندهای جدید هدف‌گذاری و ارزیابی عملکرد اختصاصی طراحی شده برای جهادگران این واحد در باغ‌موزه نگارستان برگزار شد.
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران راه‌اندازی می‌شود
رییس دانشگاه تهران خبرداد:

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران راه‌اندازی می‌شود

رییس دانشگاه تهران گفت: با راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه تهران نیاز به آزمایشگاه‌های خارجی به حداقل می‌رسد و زمینه برای نگهداشت نخبگان فراهم می‌شود.

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر