بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

گفتمان

اعتبارات مالی طرح مولدسازی در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان هزینه خواهد شد
استاندارقم:

اعتبارات مالی طرح مولدسازی در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان هزینه خواهد شد

استاندار قم گفت: اعتبارات مالی که از اجرای طرح مولدسازی دارای‌های دولت کسب می‌شود در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و یا ایجاد طرح‌های اولویت‌دار در استان هزینه خواهد شد.

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر