بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

استخدام

جذب دانش‌آموختگان برتر به‌عنوان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها
رئیس بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی خبرداد

جذب دانش‌آموختگان برتر به‌عنوان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

رییس بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی از جذب دانش‌آموختگان برتر دانشگاه‌ها به‌عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خبر داد.
جذب دانش‌آموختگان برتر به‌عنوان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها
رئیس بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی خبرداد؛

جذب دانش‌آموختگان برتر به‌عنوان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

رییس بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی از جذب دانش‌آموختگان برتر دانشگاه‌ها به‌عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خبر داد.

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر