بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری
کد خبر : ۱۵۲۷۵۵
معاون اجرایی مرکز بهداشت خوزستان
سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۸

معاون اجرایی مرکز بهداشت خوزستان از جذب ۲۸۲ نیروی بهورز در محدوده مرکز بهداشت استان در آینده نزدیک خبر داد.
دکتر مهرداد شریفی معاون اجرایی مرکز بهداشت خوزستان گفت: به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در سطح استان خوزستان، مقرر است ۲۸۲ نفر بهورز از طریق آزمون کتبی به صورت پیمانی و قرارداد کار معین استخدام شوند.

وی افزود: این افراد با استناد به مجوز استخدام پیمانی به شماره ۱۰۲۵۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ سازمان اداری استخدامی کشور و دستورالعمل اجرایی جذب و پذیرش بهورز مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ هیات امنای دانشگاه، ۷۰ نفر پیمانی و ۲۱۲ نفر قرار دادی کار معین، در مجموع ۲۸۲ نفر از افراد واجد شرایط با استناد به ماده ۳۳ آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی استخدام خواهند شد.

شریفی ادامه داد: خانه‌های بهداشت به عنوان اولین سطح ارائه خدمات بهداشتی درمانی به منظور تامین و ارتقای سطح سلامت آحاد جامعه روستایی هستند و در این سطح بهورزان به همه گروه‌های هدف، برنامه‌های بهداشتی شامل؛ مادران باردار، کودکان، سالمندان و سایر گروه‌های سنی ارائه خدمت می‌کنند.

معاون اجرایی مرکز بهداشت خوزستان می‌گوید: در همین رابطه در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۷۳۷ خانه بهداشت مصوب وجود دارد که از این تعداد ۶۶۱ خانه بهداشت فعال هستند.

وی اضافه کرد: از ۲۸۲ نفر بهورزی که جذب آن‌ها در دستور کار است، ۲۱۲ مجوز قراردادی برای جایگزینی نیرو‌های خروجی تا سال ۱۴۰۵ (به دلیل بازنشستگی) و ۷۰ مجوز پیمانی مربوط به تکمیل کادر پرسنلی خانه‌های بهداشت خانه‌های بهداشت جدید و فعال است.

شریفی گفت: برای جذب این تعداد بهورز بیش از ۳ ماه کار کارشناسی مشترک توسط نیروی انسانی دانشگاه، مرکز آموزش بهورزی معاونت بهداشت و روسای مراکز بهداشت شهرستان‌ها برنامه بهورزیابی بر مبنای دستورالعمل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری شورا‌های روستا، دهیاران و بخشداران صورت گرفت.

به گفته معاون اجرایی مرکز بهداشت خوزستان هزار و ۱۵۴ نفر برای شرکت در آزمون بهورزی ثبت نام کردند که از این تعداد ۷۵۴ داوطلب زن و ۴۰۰ داوطلب مرد می‌باشند.

وی می‌گوید: تاریخ برگزاری آزمون بهورزی ۱۳ بهمن است که از میان افراد واجد شرایط ۳ برابر ظرفیت پذیرش و در فرآیند‌های مصاحبه تخصصی در مراکز آموزش بهورزی به مدت ۳ سال دوره‌های آموزشی بهورزی را می‌گذرانند.

ارسال نظرات