بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

آموزشی و مهارتی

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری جهاددانشگاهی با سازمان همیاری و شهرداری‌های هرمزگان
رییس جهاددانشگاهی هرمزگان:

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری جهاددانشگاهی با سازمان همیاری و شهرداری‌های هرمزگان

رییس جهاددانشگاهی هرمزگان گفت: تفاهم‌نامه همکاری آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فناوری میان جهاددانشگاهی هرمزگان و سازمان همیاری و شهرداری‌های استان منعقد شد.

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر