بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

آموزشی و مهارتی

حمایت از نخبگان جوان گامی استوار برای پیشرفت دانشگاه‌هاست
وزیر علوم در آئین افتتاح پروژه‌های دانشگاه بوعلی‌سینا مطرح کرد:

حمایت از نخبگان جوان گامی استوار برای پیشرفت دانشگاه‌هاست

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه باید شرایط را برای حضور مؤثر جوانان در عرصه‌های مختلف تسهیل کنیم، گفت: طرز برخورد با نخبگان جوان بسیار مهم است و باید با دید حمایت‌گرانه افراد را مدیون و وابسته سازمان کنیم.

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر