بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

آموزشی و مهارتی

کسب دانش فنی تولید انواع محصولات با ارزش افزوده از بلوط
توسط جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان انجام شد؛

کسب دانش فنی تولید انواع محصولات با ارزش افزوده از بلوط

دانش فنی تولید انواع محصولات با ارزش افزوده از بلوط توسط گروه پژوهشی «فرآوری پسماند و ضایعات کشاورزی» جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان کسب شده است و در حال حاضر، سه محصول آرد و پرمیکس آرد (با هدف کاربرد در صنایع نانوایی و کیک و شیرینی) و عصاره تاننی بلوط (با هدف کاربرد در صنایع غذایی، داروئی و چرم و غیره) در مقیاس آزمایشگاهی تولید شده است.

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر