بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

آموزشی و مهارتی

فهرست دانشگاه‌هایی که مأمور بازنگری برنامه‌های درسی شدند
دانشگاه بین المللی قزوین جزو فهرست بازنگری؛

فهرست دانشگاه‌هایی که مأمور بازنگری برنامه‌های درسی شدند

فهرست دانشگاه‌های دارای اختیار «تدوین و بازنگری برنامه های درسی» و شرح اختیارات آنها براساس آیین نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد.
نمایشگاه رنگ رویا با هدف تبیین اقتصاد حین تحصیل دانشجویان برگزار می‌شود
رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین؛

نمایشگاه رنگ رویا با هدف تبیین اقتصاد حین تحصیل دانشجویان برگزار می‌شود

رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین عنوان کرد: نمایشگاه رنگ رویا با هدف ایجاد و تبیین فضای اقتصادی برای دانشجویان در حین تحصیل برگزار می شود.

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر