بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

آموزشی و مهارتی

جهاددانشگاهی نگاه ویژه‌ای به توانمندسازی بانوان روستایی دارد
برگزاری کارگاه ارزیابی مشارکتی طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی در اردبیل

جهاددانشگاهی نگاه ویژه‌ای به توانمندسازی بانوان روستایی دارد

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل گفت: جهاددانشگاهی نگاه ویژه‌ای به توانمندسازی بانوان روستایی و ارتقای آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی دارد.

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر