بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

آموزشی و مهارتی

یک مدرس هتلداری و فعال گردشگری:
پذیرش دانشجویان رشته گردشگری متناسب با نیاز جامعه صورت نمی‌گیرد 

یک مدرس هتلداری و فعال گردشگری: پذیرش دانشجویان رشته گردشگری متناسب با نیاز جامعه صورت نمی‌گیرد 

ایسنا/خراسان رضوی یک مدرس هتلداری و فعال گردشگری گفت: تناسب‌سازی در خصوص رشته‌های گردشگری و تعداد پذیرش دانشجو منجربه این خواهد شد که نیازهای جامعه و بازاریابی گردشگری را متناسب با تقاضاهایی که وجود دارد تعیین کنیم.
از  اجلاس روسای دانشگاه‌ها در مشهد تا گزارش پیشرفت آمایش آموزش عالی کشور
یک هفته با اخبار آموزش عالی؛

از اجلاس روسای دانشگاه‌ها در مشهد تا گزارش پیشرفت آمایش آموزش عالی کشور

وزارت علوم و روسای دانشگاه‌ها در اولین روزهای دومین ماه زمستان با استفاده از فرصت تعطیلی کلاس‌ها برای امتحانات، در اجلاسی سه‌روزه در مشهد مقدس مهم‌ترین مسایل آموزش عالی را بررسی کردند و برای روزها و برنامه‌های جدید آموزشی، پژوهشی و فناورانه آماده شدند.

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر