بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

آموزشی و مهارتی

آغاز ثبت نام ترم بهار کلاس آموزش زبان انگلیسی
مرکز زبان های خارجی سازمان جهاد دانشگاهی گیلان برگزار می کند:

آغاز ثبت نام ترم بهار کلاس آموزش زبان انگلیسی

ثبت نام ترم بهار کلاس آموزش زبان انگلیسی مرکز زبان های خارجی سازمان جهاد دانشگاهی گیلان آغاز شد.

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر