بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

اجتماعی و فرهنگی

بازدید کارشناسان بهزیستی کشور از پروژه‌های اشتغال‌زایی بانوان قصرشیرین
کارآفرینی زنان سرپرست خانوار؛

بازدید کارشناسان بهزیستی کشور از پروژه‌های اشتغال‌زایی بانوان قصرشیرین

کارشناسان دفتر امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور از پروژه‌های اشتغال‌زایی بانوان سرپرست خانوار در قالب فردی و گروهی شهرستان قصر شیرین بازدید کردند. 

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر