بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

آرشیو

رویداد سکانس فروش در تهران برگزار شد

رویداد سکانس فروش در تهران برگزار شد

رویداد سکانس فروش با عنوان بزرگترین همایش تخصصی فروش و بازاریابی صنایع و خدمات تغذیه ای در ایران در تهران برگزار شد. در این همایش کارآفرینان بویژه انوان کارآفرین به ارائه تجارب خود پرداختند.

90 بازارکار

مطالب بیشتر

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر