بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

گفتمان مقاله

اگر به خوبی از قرآن استفاده کنیم مسیر علم را برای ما هموار می‌کند
علی اکبر صالحی:

اگر به خوبی از قرآن استفاده کنیم مسیر علم را برای ما هموار می‌کند

قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: درباره شرایط بهره‌مندی از هدایت قرآن باید بگویم که اولین مورد ایمان و تقوا است چون قلب انسان را برای پذیرش هدایت الهی آماده می‌کند. دوم؛ علم به دستورات قرآن است که انسان را در مسیر قرآن ثابت‌قدم نگه می‌دارد و سوم؛ تفکر، تدبر و تعقل است چون نور هدایت را در دل انسان روشن می‌کند. 
تأثیر اخلاق برعملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از جرایم
(مورد مطالعه کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ)

تأثیر اخلاق برعملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از جرایم

زمینه و هدف: توجه به معيارهاي اخلاقي كاركنان در فرماندهی انتظامي جمهوری اسلامی ایران امری ضروری می یاشد.یکی از مهمترین اولویت ها در جامعه ایجاد و حفظ تصویر مناسب از پلیس در جامعه ، در جهت جذب مشارکت مردم است . پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر معیارهای اخلاق برعملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از جرایم کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ می باشد.

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر