بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

کارآفرینان آینده دانش آموختگان

کارآفرینی که عطای شغل دولتی را به لقایش بخشید
زندگی جذاب یک کارآفرین؛

کارآفرینی که عطای شغل دولتی را به لقایش بخشید

 کارمند شرکتی یکی از ادارات دولتی در شهرستان کنگاور استان کرمانشاه بود و به زودی تبدیل وضعیت می‌شد اما تصمیم می‌گیرد شغلش را رها کند و با همسرش یک کار تولیدی را در مغازه‌ای ۲۰ متری آغاز نماید.

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر