بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

سوژه روز

رزم زنانه، از پخت مربا در جنگ تحمیلی تا کارآفرینی در جنگ اقتصادی

رزم زنانه، از پخت مربا در جنگ تحمیلی تا کارآفرینی در جنگ اقتصادی

«رزمنده‌ِ کارساز»، بهترین عنوان است برای بانوی یکه‌تاز شهر جدید پالیز، بانویی که دیرزمانی است از پی کسب مهارت جوان و زن و مرد موی سپیده کرده و از لحظه نگذشته، حتی از کسر لحظه، قرار و مدارش راهبر شغلی است و کارگاه پشت کارگاه به راه انداخته از گره زدن تار به پود تا نقش نو در گِل انداختن.

90 بازارکار

مطالب بیشتر

کارآفرینان آینده

مطالب بیشتر