بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری
کد خبر : ۱۵۶۴۶۱
سه‌شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۰
0
نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن شهید مفتح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن شهید مفتح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

 
نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست خبری هجدهمین جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

ارسال نظرات